Görme Engelliler

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 98. YILDÖNÜMÜ İLE İLGİLİ RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Çanakkale Savaşlarının 98. Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında “Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması” düzenlenecektir. 

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 98. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BAĞLI ORTAOKULLAR ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN

RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI PROJESİ

 

1)       PROJENİN ADI:

“MEB. Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Ortaokullar Arasında Düzenlenecek Olan Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması”

2)       KONUSU:

Ülke genelindeki MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda Çanakkale Savaşlarının 98. yıldönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesi.

3)       SÜRESİ:

İlk Başlangıç Tarihi: 21.11.2002

Süresi: Her yıl

4)       ALANI: Ülke geneli

5)       HEDEF GRUBU: Ortaokullarda okuyan 5.- 8. sınıf öğrencileri,

6)       AMACI:

 • Öğrencilere Çanakkale Savaşının sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,
 • Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim ortamına yansıtmak,
 • Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak,
 • Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak.
 • 7)       STRATEJİSİ:

 • Çanakkale’de yaşanan sosyal, kültürel ve tarihi değerleri kavratılması,
 • Çanakkale’de yaşanan dünle-bugünü dünya kamuoyuna yansıtılması,
 • Yarışmalarda ulusal ve uluslararası barış ve dostluk ilişkilerinin temelinin atılması.
 • 8)       FAALİYETLER:

                  Ortaokul öğrencilerine yönelik olmak üzere;

 • Resim,
 • Şiir,
 • Kompozisyon
 •            dallarında yarışmalar düzenlenecektir.

   

  9)       FAALİYET TAKVİMİ:

  SIRA NO

  FAALİYET TAKVİMİ

  BAŞLANGIÇ

  BİTİŞ

  1.

  İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması

  30.10.2012

   

  2.

  Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi

  31.10.2012

  02.11.2012

  3.

  Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması

  16.01.2013

  18.01.2013

  4.

  Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

  21.01.2013

  23.01.2013

  5.

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi

  11.02.2013

  15.02.2013

  6.

  İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi

  18.02.2013

  22.02.2013

  7.

  Eserlerin Milli Eğitim Bakanlığında değerlendirilmesi

  01.03.2013

  29.03.2013

  8.

  Eserlerin “Morabin Parkı”nda sergilenmesi ve ödül töreni

  19.04.2013

  26.04.2013

   

  10)    UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 • Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.
 • Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserleri özel öğretmen veya kurumlardan (Dershaneler, Bilim Sanat Merkezleri vb.) destek aldığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Okul Müdürlüğünce birinci olan eserler tutanakla onaylanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/4. sıra)
 • Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından (10. Maddenin d fıkrası göz önünde bulundurularak) tekrar değerlendirmeye alınacak ve dereceye giren eserler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/5. sıra)
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleri; ilgili Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu komisyonları oluşturarak ilçelerden gelen eserleri (10. Maddenin d fıkrası göz önünde bulundurularak) tekrar değerlendirmeye alacak ve resim-şiir ve kompozisyon dalındaki sadece birinci olan eserler aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 9/6. sıra)
 • DALLAR

  VALİLİKÇE İL BİRİNCİSİ SEÇİLEN ESERLER

  BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESERLER

  Resim

  Birincilik eseri

  Birinci olan toplam 3 eser

  Şiir

  Birincilik eseri

  Kompozisyon

  Birincilik eseri

 • Bakanlığımıza gönderilecek eserler; PTT kargo hizmeti aracılığı ile adrese (Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA) teslimi sağlanacaktır.
 • İllerden gelen eserler Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde oluşturulacak seçici kurul tarafından incelenip 3 dalda dereceye giren eserler belirlenerek Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Sergilenmeye değer görülen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
 • Ödül alacak öğrenciler velileriyle birlikte kendi imkânları ile Çanakkale’ye gideceklerdir. 23-24 Nisan 2013 tarihinde yemek ve konaklama ücretleri Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanarak konuk edileceklerdir.
 • Ülke genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere Çanakkale ilinde yapılacak törenle ödülleri verilecektir.
 •  

  11)    RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

 • A.            RESİM DALINDA
 • Konusu: Çanakkale’de yaşanan olaylarla ilgili anlatılanların resim olarak ifade edilmesi

  Yarışma şartları:

 • Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin gözetiminde yaptırılacaktır.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 • Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaş boya vb.)
 • Resimler, çerçeveli cam yapılmadan (postada kırılma riski olduğu için) sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan ve buruşturmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 • Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arkasına “11. A. RESİM DALINDA”nın “g” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
 • Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket”  formatına göre yapılacaktır.
 •                                                                                                                               

  İLİ

   

  İLÇESİ

   

  Öğrencinin:

   

  Adı ve soyadı:

   

  Sınıfı

   

  Cinsiyeti

   

  Okulun:

   

  Adı

   

  Adresi

   

   

  Telefon No:

   

 • Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.
 • Eserler incelenirken;
  • Kompozisyon (amaca uygunluğu),
  • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),
  • Yaratıcılık  (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),
  • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği)

  konularında değerlendirme yapılacaktır.

  B-ŞİİR DALINDA

  Konusu: Çanakkale savaşlarının ruhuna ve anlamına ve manasına uygun şiir olarak ifade edilmesi

  Yarışma şartları:

 • Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak kendi bilgi, duygu ve düşünceleri işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri tarafından ders ortamında yazdırılacaktır.
 • Eserler incelenirken;
  • Temanın İşlenişi,
  • Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
  • Konuya hâkimiyet,
  • Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma,
  • Şiirin derinliği ve etkileyiciliği

     konusunda değerlendirme yapılacaktır.

   

  C-KOMPOZİSYON YARIŞMASI

    Konusu: Çanakkale’de yaşanan olaylarla ilgili anlatılanların kompozisyon olarak ifade edilmesi

    Yarışma şartları:

 • Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak kendi bilgi, duygu ve düşünceleriyle hazırlayacaklardır.
 • Öğrencilerin eserleri Türkçe öğretmeni ile bu dersi okutan öğretmenler gözetiminde ders ortamında yazılacaktır.
 • Eserler incelenirken;
  • Başlık  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)
  • Anlatım düzeni :

      Giriş     : Anafikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkiliciliği.

  Gelişme: Anafikrin açıklanması, anafikre ulaşmadaki düşüce zinciri, yardımcı fikirlerin anafikri desteklemesi

                              Sonuç  : Anafikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme.

  • Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler.)
  • Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragraf düzeni)
  • Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj)

  konusunda değerlendirme yapılacaktır.

   

  12)    YARIŞMANIN ÇIKTILARI:

  Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr Web sitesinde yayınlanacaktır.